Online Health Groups affärsidé är att göra hälsosamma, ekologiska och hållbara produkter tillgängliga för en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Strategin är att, genom förvärv och nya online plattformar, bygga upp ett varumärkeshus av webbshoppar och varumärken. Strategin är bevisad och ger synergieffekter mellan våra nuvarande och kommande varumärken som leder till att vi över tid kommer kunna hålla en hög tillväxttakt.