Green Apps är ett ed-tech bolag som bygger kunskaps plattformar och starka communities kring naturlig hälsa och hållbar livsstil. Green Apps har ett starkt och engagerat community med kända hälso- och hållbarhetsprofiler och når ut till hundratusentals hälso- och hållbarhets medvetna människor varje månad. Deras digitala affärsmodeller riktar sig till både företag och konsumenter.